[go: up one dir, main page]

Om YouTube

Vi mener, at alle har ret til at ytre sig, og at verden er et bedre sted at være, når vi lytter, deler og opbygger et fællesskab ved hjælp af vores historier.

Vores værdier er baseret på fire væsentlige friheder, der definerer, hvem vi er.

Frihed til at ytre sig

Vi mener, at personer bør kunne tale frit, dele holdninger og skabe åben dialog, og at kreativ frihed fører nye stemmer, formater og muligheder med sig.

Frihed til at søge oplysninger

Vi mener, at alle skal have nem og åben adgang til oplysninger, og at videoer er en central styrke i undervisning, til udvikling af forståelse og til dokumentation af store og små begivenheder i hele verden.

Frihed til at udnytte muligheder

Vi mener, at alle skal have mulighed for at blive opdaget, opbygge en virksomhed og få succes på egne vilkår, og at det er personer og ikke smagsdommere, der afgør, hvad der er populært.

Frihed til at være en del af noget

Vi mener, at alle skal have mulighed for finde støtte i fællesskaber, nedbryde barrierer, krydse grænser og mødes om fælles interesser og lidenskaber.

The latest news from YouTube

Read the story Visit the YouTube Blog

Trending topics and videos on YouTube

Read the story Visit the Trends Blog